Freelancer inhuren voor nachtreceptie, vaste dienst of extern bureau?

Werkt u op dit moment met een freelancer, iemand in vaste dienst of een extern bureau voor uw nachtreceptie? In dit artikel gaan we de verschillende mogelijkheden vergelijken en ontdekt u welke optie het prettigst werkt.

Freelancer inhuren voor nachtreceptie

Kiest u voor een freelancer? Dan kunt u profiteren van de flexibiliteit waarmee u medewerkers kunt inhuren. Wanneer u een ondersteunde partij nodig heeft kunt u namelijk direct bij een freelancer terecht. Vervolgens is het mogelijk om per uur met deze freelancer af te rekenen.

Helaas worden de risico´s van freelancers vaak vergeten. U kunt denken aan:

  • Verkapt werknemerschap

Wanneer u een freelancer inhuurt kan dit als verkapt werknemerschap gezien worden. Het is daarom belangrijk om de nauwgezette wet- en regelgeving rondom freelancers te volgen. Zo wordt u niet belast met boetes of sociale lasten die (achteraf) betaald dienen te worden.

  • Flexibiliteit van beide kanten

Indien u voor het inhuren van een freelancer kiest, komt flexibiliteit van beide kanten. Zo kan een freelancer er gemakkelijk mee besluiten op te houden en kan men voor een andere werkgever kiezen.

  • Aansprakelijkheid naar freelancer verleggen

Als er iets vervelends gebeurt, blijkt het in de praktijk vaak lastig om de aansprakelijkheid bij een freelancer te leggen. Benodigde verzekeringen ontbreken of een freelancer kan de aansprakelijkheid financieel gezien niet dragen.

Nachtreceptie in vaste dienst

Veel hotels kiezen voor een nachtreceptie in vaste dienst. Op deze manier blijft nachtreceptie binnen de eigen organisatie en kunnen medewerkers op de loonlijst gezet worden. Helaas is beveiligingswerk vaak niet de corebusiness van een hotel en blijkt de benodigde kennis afwezig. Denk aan een BHV-opleiding of bekwaamheid in het beveiligen van een gebouw. Al dit soort zaken komen de veiligheid van uw hotel niet ten goede en wanneer er iets gebeurt bent u volledig redeloos.

Nachtreceptie aan extern bureau uitbesteden

QUSO Hotel Solutions maakt het mogelijk om uw volledige nachtreceptie aan een extern bureau uit te besteden. Zo weet u zeker dat er altijd iemand aanwezig is, ook als uw vaste receptionist of portier ziek blijkt te zijn.

Daarnaast is het niet langer noodzakelijk om medewerkers op de loonlijst te zetten. Wanneer voor een extern bureau gekozen wordt kiest u voor een all-in tarief. In dit tarief zitten vakantiedagen en sociale premies verwerkt. Is er iemand ziek? Dan draait QUSO Hotel Solutions op voor de gemaakte kosten.

Omdat QUSO Hotel Solutions gespecialiseerd is in nachtreceptie, weet u zeker dat uw gasten zich veilig voelen. Daarnaast hoeft u zich niet bezig te houden met het werven en selecteren van een portier of receptionist, dit wordt volledig door QUSO Hotel Solutions overgenomen. Wij streven na om iemand te vinden die bij uw hotel past. Iemand uit ons eigen personeelsbestand of iemand die via een personeelsadvertentie wordt aangetrokken.

Wilt u direct in contact komen met QUSO Hotel Solutions? Neem telefonisch contact op via +31 (0) 30 292 0200.