Nachtreceptie in een hotel organiseren

In een hotel is het belangrijk dat de veiligheid van uw gasten gewaarborgd blijft. Naast de veiligheid zijn er echter nog meer taken voor de nachtreceptie van een hotel weggelegd. Denk aan het ontvangen van gasten of taken voor de volgende dag. De nachtreceptie van een hotel vervult vaak een belangrijk taak in uw hotel en is vaak ook onmisbaar om de dagelijkse gang van zaken succesvol te laten verlopen. In kleinere hotels zal de nachtreceptie helpen met het klaarzetten van het ontbijt of worden er checks uitgevoerd waar overdag geen gelegenheid voor is. Door binnen een breder perspectief over nachtreceptie na te denken, is het mogelijk om van een zo groot mogelijke meerwaarde te zijn.

Functieomschrijving en plaats binnen de rest van uw organisatie

Door over de nachtreceptie van uw hotel na te denken, kan dit van grote meerwaarde voor uw gehele organisatie zijn. Laat een receptionist samenwerken met uw medewerkers die overdag actief zijn en denk na over aanvullende taken. Zo kan een nachtreceptionist uw gasten bedienen of kunnen er voorbereidende taken voor de dag worden uitgevoerd. Omdat er overal op een andere manier gewerkt wordt, blijft dit altijd maatwerk.

U kunt eventueel brainstormen met medewerkers binnen uw organisatie en samen tot een functieomschrijving komen. Zo is voor iedereen duidelijk wat uw receptiemedewerker precies doet en welke plaats hij of zij inneemt. Uiteraard zal het waarborgen van de veiligheid voor uw gasten op één staan, maar op deze manier wordt de service naar uw gasten en het ondersteunen van de rest van uw organisatie niet vergeten. Zoekt u naar een (nieuwe) receptionist? Dan is het extra belangrijk om hierover na te denken.

Kwaliteit waarborgen van nachtreceptie

Wanneer er is nagedacht over een functieomschrijving, dient er naar de juiste medewerkers gezocht te worden. Het vinden van een bekwame medewerker blijkt in de praktijk echter niet altijd even gemakkelijk. Is het gelukt om de juiste medewerker te vinden? Dan is het lastig om deze waarde in uw organisatie te behouden en bestaat er continu het risico dat een nachtreceptionist iets anders besluit te doen.

QUSO Hotel Solutions begrijpt dat het vak van nachtreceptionist soms van tijdelijke aard is en focust zich er daarom op om de opgedane kennis te behouden. Zo kan er snel weer een nieuwe medewerker worden gevonden als er iemand stopt en bent u op ieder moment verzekerd van een bekwame nachtreceptionist, iemand die begrijpt welke procedures er voor uw hotel zijn.

QUSO Hotel Solutions kan bestaande nachtportiers overnemen en nieuwe medewerkers plaatsen. Door middel van een vakkundige selectieprocedure, weet u zeker dat er een nachtportier wordt gevonden die bij de uitstraling van uw hotel past. Deze wordt via ons eigen personeelsbestand gevonden of eventueel door middel van een personeelsadvertentie. Wij voorzien een nachtportier van de benodigde trainingen en informeren uitvoerig over uw procedures. Op basis van een all-in tarief kunnen wij u aan een medewerker helpen.

Wilt u direct in contact komen met QUSO Hotel Solutions? Neem telefonisch contact op via +31 (0) 30 292 0200.