Wat is het verschil tussen een nachtreceptionist en een nachtportier?

Tussen een nachtreceptionist en een nachtportier zit een verschil. Over het algemeen wordt er van een nachtreceptionist namelijk meer verwacht dan een nachtportier. De functie van een nachtportier is het best te vergelijken met iemand die in de beveiliging werkt en de functie van een nachtreceptionist is vergelijkbaar met een receptionist die overdag actief is. Wilt u weten welke taken er bij een nachtportier passen en welke aanvullende taken er als nachtreceptionist zijn? In dit artikel nemen wij u in dit verhaal mee.

Nachtportier

 Van een nachtportier wordt verwacht dat de veiligheid voor uw gasten gewaarborgd wordt. Om dit mogelijk te maken zijn er verschillende activiteiten benodigd. Denk aan:

  • Bezoekers van het hotel controleren

Is er sprake van een hotelgast of treft uw nachtportier een bezoeker? Door in kaart te brengen wie het gebouw binnenkomen kan de veiligheid gewaarborgd worden. Binnen ieder hotel gelden hier andere procedures voor, een nachtportier volgt de gemaakte afspraken op.

  • Beveiligingssystemen controleren

Zijn er vreemde bewegingen op bewakingsbeelden te zien of staat er een nooddeur open? Door een ronde te lopen en beveiligingssystemen te checken wordt de controle behouden. Vaak wordt hier door middel van een checklist invulling aan gegeven.

  • Aanspreekpunt in hotel

Als er sprake is van dronkenschap of vandalisme, wordt dit niet altijd via de beveiligingssystemen waargenomen. Een nachtportier vormt het aanspreekpunt wanneer er sprake is van onveilige situaties. Een nachtportier is meestal telefonisch en fysiek beschikbaar als aanspreekpunt.

Nachtreceptionist

Bovenop de taken van een nachtportier wordt er van een nachtreceptionist vaak nog iets extra´s verwacht. Denk aan de volgende activiteiten:

  • Benodigdheden naar kamers brengen

Wanneer uw gasten iets nodig hebben kan een nachtreceptionist dit naar de kamer brengen. U vindt het belangrijk dat dit op een manier gedaan wordt die bij het imago van uw hotel past.

  • Gasten inchecken

Het inchecken van uw gasten is iets dat vaak ook in de nacht gedaan wordt. In een hotel is het belangrijk dat het inchecken van gasten volgens de afgesproken procedures verloopt.

  • Schoonmaakwerkzaamheden en voorbereidende taken voor de dag

Met name in kleinere hotels is het gebruikelijk dat er ook schoonmaakwerkzaamheden en voorbereidende taken voor de dag worden uitgevoerd. Uiteraard dient de veiligheid van het hotel gewaarborgd te worden en kunnen deze activiteiten daar niet ten kosten van gaan.

 Verschillende functienamen voor dezelfde functies

Ondanks het feit dat er verschillende activiteiten bij beide functienamen verwacht worden, gebruiken veel organisaties de begrippen nachtreceptionist en nachtportier door elkaar. QUSO Hotel Solutions gaat daarom uitvoerig na wat hotels precies verstaan onder de functie van nachtreceptionist of nachtportier. Zo worden er procedures voor deze functie opgesteld en een specifieke functieomschrijving die binnen uw organisatie past.

Wilt u direct in contact komen met QUSO Hotel Solutions? Neem telefonisch contact op via +31 (0) 30 292 0200.