Heeft een nachtportier / nachtreceptionist een BHV opleiding nodig?

Het is verplicht om gebruik te maken van medewerkers die tevens als BHV´er fungeren. Wanneer er uitsluitend een nachtportier of nachtreceptionist aanwezig is, dient deze meestal dan ook over een BHV-opleiding te beschikken. Op basis van een RI&E-plan blijkt hoeveel BHV’ers er precies aanwezig dienen te zijn. Is het benodigde aantal BHV´ers niet aanwezig? Dan dienen er behoorlijke boetes betaald te worden, dit loopt al snel tot in de duizenden euro´s.

Wat is BHV?

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. BHV maakt het mogelijk om direct in te grijpen als er sprake is van brand of andere calamiteiten. Op deze manier kan leed worden voorkomen, zowel voor de gasten van een hotel als medewerkers. Om gecertificeerd te zijn als BHV’er is het noodzakelijk een cursus te volgen. Deze cursus kan op verschillende locaties in Nederland gevolgd worden. Er wordt geleerd op welke manier men personen uit een gebouw kan evacueren, hoe een beginnende brand kan worden bestreden en hoe er EHBO verleend dient te worden.

Het volgen van een BHV-opleiding kost enkele honderden euro´s per persoon, daarnaast dient er jaarlijks een vervolgcursus gevolgd te worden. Wanneer u een receptionist of portier in dienst heeft zijn dit kosten die u als organisatie moet maken, indien er sprake is van een freelancer of uitzendbureau worden deze kosten meestal doorberekend binnen een all-in tarief. Voor dit vaste tarief wordt iemand per uur ingehuurd.

RI&E-plan opstellen

Het opstellen van een RI&E-plan is niet ingewikkeld, voor de meeste hotels kost dit niet meer dan een dag werk. Dit heeft te maken met de bedrijfsvoering die binnen hotels plaatsvindt, deze is bij verschillende hotels min of meer gelijk en maakt het eenvoudiger om een RI&E-plan op te stellen. Uit dit RI&E-plan blijkt of er één of meerdere BHV´ers benodigd zijn en op welke momenten. Op basis daarvan kan worden opgemaakt of er een nachtportier / nachtreceptionist met BHV-opleiding verplicht is.

Wat doet een nachtreceptionist of nachtportier?

Een nachtreceptionist of nachtportier is verantwoordelijk voor een diversiteit aan verschillende taken. In de kern gaat dit om het beveiligen van gasten, daarnaast zijn er andere activiteiten die een rol spelen. Denk aan het klaarzetten van het ontbijt, het verwelkomen van gasten of het besturen van beveiligingssystemen. Is er een klein brandje of dient er EHBO verleend te worden? Ook in dat geval zijn gasten op een nachtreceptionist of nachtportier aangewezen. Afhankelijk van het RI&E-plan zal blijken bij wie de verantwoordelijkheid voor risico´s ligt.

Nachtreceptionist of nachtportier inhuren via QUSO Hotel Solutions

Bij QUSO Hotel Solutions zijn we gespecialiseerd in het vinden, trainen en behouden van een nachtportier of nachtreceptionist. QUSO Hotel Solutions denkt na over de benodigde trainingen en cursussen en er wordt meegedacht over de wet- en regelgeving omtrent de aanwezigheid van BHV´ers.

Daarnaast denken we op een praktische manier na over de mogelijkheden die er binnen uw organisatie zijn. Zo wordt de nachtreceptionist / nachtportier afgestemd op uw behoeftes en vormt de nachtreceptionist / nachtportier een ware aanvulling binnen uw organisatie.

Wilt u direct in contact komen met QUSO Hotel Solutions? Neem telefonisch contact op via +31 (0) 30 292 0200.